Age Calculator

उदाहरणार्थ: भरती जाहिराती मधील उमेदवाराचे वय 31 डिसेंबर 2023 रोजी गणले जाणार असल्यास आणि तुमची जन्म तारीख 04 मे 1998 असल्यास, Your Birth Date: 04 May 1998, Calculate age as on: 31 December 2023. असे नमूद करून ‘Calculate’ वर क्लिक करा.

दिलेल्या तारखेसाठी तुमचे वय मोजा (Calculate Your Age To Given Date)
Your Birth Date (From Date)
Calculate age as on


Calculate Your Age To Current Date

वर्तमान तारखेपर्यंत तुमचे वय मोजा (Calculate Your Age To Current Date)
Your Birth Date